Yêu cầu xóa tài khoản

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng của GV. Để xóa tài khoản, vui lòng điền vào bảng dưới đây. Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu và liên hệ xác nhận lại với bạn. Xin cảm ơn.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeme-Vwy2BBPOThEgYpmNPcsLwDeQZ2jb9TvDfa1CBrR05exw/viewform?usp=pp_url