TUYỂN DỤNG ĐỐI TÁC GV SHIP

GV TAXI kính báo đến các đối tác đã và đang đăng ký chạy GV BIKE có nhu cầu cung cấp thêm dịch vụ GV SHIP, hãy đến địa điểm văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký (thêm dịch vụ).

ÁP DỤNG
– Những đối tác trước đây đã đăng ký GV BIKE, đang hoạt động bình thường.
– Đối tác bike đã nộp đầy đủ hồ sơ cứng tại văn phòng, hồ sơ cứng các đối tác tham khảo thêm>>>
Tại Hà Nội>>>
Tại Sài Gòn>>>

CẢM ƠN.