QUY TRÌNH NHẬN HỦY CUỐC CỦA GV

QUY TRÌNH NHẬN HỦY CUỐC GV ÁP DỤNG THỜI GIAN NÀY.
Tài xế đã nhấp vào nút ‘nhận chuyến’ là bắt buộc phải hoàn thành, cơ chế này được tính 80/20. Tức nhận 10 cuốc chỉ được hủy 2 cuốc vì nhiều lý do, 8 cuốc còn lại hoàn thành.

Tài xế yêu cầu khách hàng hủy sẽ áp dụng 85/15, tức nếu tài xế yêu cầu khách hàng hủy cuốc xe cũng sẽ được hiểu là tài xế hủy.

Tài xế nhận cuốc xong, không di chuyển đón khách, không hủy, dẫn đến tình trạng khách hàng chờ lâu bắt buộc khách hàng hủy cuốc. Đây cũng được áp dụng vào tình trạng tài xế hủy cuốc 85/15.

Trong thời gian này GV áp dụng tỷ lệ hủy cuốc 70/30 (30%), nếu tài xế có tổng tỷ lệ hủy quá 33% thì hệ thống AI sẽ tự tạm ngưng kích hoạt, 48 tiếng sau hệ thống sẽ tự động mở lại, tuy nhiên nếu quá 3 lần (/////) sẽ ngưng kích hoạt vĩnh viễn.

Những tài xế dùng tài khoản ảo book cuốc ảo cũng sẽ bị ngưng vĩnh viễn và xóa toàn bộ dữ liệu chuyến đi nhằm giảm tỷ lệ hủy của tài xế đã nhận cuốc ảo đó.

Tài khoản tài xế book cuốc ảo cũng có thể bị khóa vĩnh viễn dù 1 lần vi phạm.

Những tài xế có biểu hiện vận chuyển khách ngoài luồng (nhận cuốc khách của GV sau đó tài xế hoặc khách hàng hủy, nhưng vẫn trở khách) GV sẽ ngưng vĩnh viễn, dù chỉ lần đầu tiên vi phạm. Tiêu chí GV làm việc TRUNG THỰC và TRÁCH NHIỆM.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2019 GV áp dụng xem và đánh giá tỷ lệ nhận trên cơ sở con số có trong hệ thống. Những đối tác có biểu hiện bổ trôi nhiều cuốc xe, cuốc ngắn và chọn cuốc dài, GV cũng sẽ tạm ngưng kích hoạt (chưa áp dụng cơ chế tỷ lệ nhận tự động).

TỔNG HỦY QUÁ 30% (trong tuần) KHÓA 2 NGÀY, KHI MỞ LẠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC HỦY NỮA

NHỮNG TRƯỜNG HỢP DRIVER BỊ NGƯNG VĨNH VIỄN TOÀN HỆ THỐNG

 1. Dùng tài khoản ảo khách hàng book cuốc ảo (dù vi phạm 1 lần)
 2. Gian lận cuốc xe, chở khách ngoài luồng (bắt buộc bồi hoàn ví % cuốc xe)
 3. Tạm ngưng do tỷ lệ hủy cao nhiều lần (/////)
 4. Thu tiền cước cao hơn cuốc đặt của khách
 5. Nhận cuốc nhưng không đến đón khách (vi phạm liên tục nhiều lần)
 6. Xúc phạm khách hàng, lái xe không an toàn (nhận phản hồi từ khách xác thực 2 chiều)
 7. Nói sai sự thật trên thông tin mạng
 8. Nói tục, thông tin tục tĩu trên mọi kênh
 9. Khóa vĩnh viễn tài khoản khách hàng của tài xế (vi phạm 1 lần…)
 10. …. Nhiều trường hợp khác có thể xảy ra GV có thể có quyền ngưng cung cấp dịch vụ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG BỊ NGƯNG DỊCH VỤ VĨNH VIỄN TOÀN HỆ THỐNG

 1. Coi thường tài xế, khiếm nhã, văng tục
 2. Dùng tài khoản book cuốc ảo (3 lần)
 3. Trả giá, thỏa thuận giá cuốc xe ngoài hệ thống
 4. Giúp tài xế hủy cuốc nhưng vẫn di chuyển trên xe trong cuốc đặt
 5. …. Nhiều trường hợp khác có thể xảy ra GV có thể có quyền ngưng cung cấp dịch vụ

CẬP NHẬT HỒ SƠ CỨNG ĐỐI TÁC ĐỂ HƯỞNG CHIẾT KHẤU QUY ĐỊNH ĐỢT 1>>>