Điều khoản sử dụng GV-Flight

Điều khoản sử dụng GV-Flight được xây dựng nhằm mang đến nhiều dịch vụ trực tuyến hữu ích cho nhu cầu của khách hàng có nhu cầu đặt vé máy bay.

Điều khoản GV-Flight này là thỏa thuận pháp lý ràng buộc Người dùng khi thực hiện giao dịch liên quan đến sản phẩm đặt vé máy bay qua ứng dụng GV.

Bằng việc sử dụng sản phẩm đặt Vé máy bay qua ứng dụng GV, Người dùng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc với Điều khoản GV-Flight này.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc chung

– Người dùng thực hiện giao dịch theo Điều khoản GV-Flight này được tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của GV từng thời kỳ.

– Người dùng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến sản phẩm Vé máy bay ứng dụng GV phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều khoản GV-Flight này, Quy chế hoạt động Sàn TMĐT GV; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và quy định khác có liên quan của GV từng thời kỳ

2. Các định nghĩa và diễn giải

Dịch vụ đặt vé máy bay/ Dịch vụ GV-Flight/ Dịch vụ là dịch vụ đặt vé máy bay của các Hãng hàng không thông qua ứng dụng GV.

là vé điện tử xác nhận hành trình do Hãng hàng không hoặc đại diện theo ủy quyền của Hãng hàng không cung cấp cho người mua Vé, trong đó có tên Hành khách, mã đặt chỗ, thông tin chuyến bay và các thông báo khác cho hành trình.

Người dùng là bất kỳ người nào đã đăng ký tài khoản truy cập và được GV  chấp thuận cho sử dụng ứng dụng GV khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và GV .

Hành khách là bất kỳ người nào, trừ thành viên tổ bay, được chuyên chở trên chuyến bay với sự chấp thuận của Hãng hàng không.

Doanh nghiệp vận chuyển hàng không (Hãng hàng không) là các đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh chuyển hàng không dân dụng tại Việt Nam có hợp tác giao cho GV  làm đại lý bán vé trên cơ sở hợp đồng, bao gồm: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, … Hãng hàng không có hợp tác với GV  sẽ hiển thị, công bố trên ứng dụng GV trong từng thời kỳ.

Giá Vé/ Giá cước vận chuyển là giá được Hãng hàng không công bố và được kết nối hiển thị trên ứng dụng GV cho Người dùng từng thời điểm mua Vé.

Điều lệ vận chuyển là điều lệ vận chuyển của các Hãng hàng không ban hành, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, là bộ phận cấu thành hợp đồng vận chuyển hàng không giữa Hãng hàng không và Hành khách.

Giao dịch là giao dịch đặt mua Vé trên ứng dụng GV.

Giao dịch hợp lệ là Giao dịch được thực hiện theo đúng quy trình đặt Vé do GV  công bố, không có yếu tố gian lận, giả mạo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Giao dịch thành công là Giao dịch hợp lệ, Người dùng đã thanh toán và GV  đã gửi xác nhận thanh toán và Vé cho Người dùng.

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Phí Dịch vụ và thanh toán

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Người dùng sẽ chi trả thêm khoản phí cho GV  (“Phí Dịch vụ”). Trừ khí có quy định khác đi, giá cả hiện thị trên ứng dụng GV khi Người dùng đặt Vé và thanh toán là giá đã bao gồm Giá Vé và Phí Dịch vụ.

Người dùng có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán hiển thị trên ứng dụng GV. Bất kỳ chi phí bổ sung do việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phí giao dịch ngân hàng phải trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ được tính cho Người dùng và nếu có sự thiếu hụt trong số tiền đã thanh toán đó thì sau đó GV  có thể thông báo qua email về khoản thiếu hụt đó để Người dùng thanh toán bổ sung cho GV .

Trong trường hợp Người dùng hủy bỏ đặt chỗ trước khi thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thiếu hụt đang tồn tại nào, GV  có toàn quyền quyết định trong việc hoàn trả số tiền Người dùng đã thanh toán hoặc hoàn trả lại số tiền sau khi GV  trừ đi các chi phí phát sinh do việc không thanh toán các khoản thiếu hụt của Người dùng theo các thủ tục do GV  quy định. Khi có thắc mắc về Dịch vụ, Người dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách

hàng của GV  trong thời gian làm việc do GV  quy định. Đối với các yêu cầu hoàn vé khác, tùy thuộc vào quyền lợi thuộc về Người dùng, cũng như chính sách của GV  và Hãng hàng không, GV  trước tiên sẽ kiểm tra tra và xác minh mã đặt chỗ trước khi hoàn lại số tiền mà Người dùng đã trả, trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào GV  ghi nhận, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phụ phí xử lý và quản lý, phí thanh toán ngân hàng, phí thanh toán ví điện tử, phí thẻ tín dụng, v.v.. GV  sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ việc phát hành vé điện tử không thực hiện được nào do Khách hàng thanh toán số tiền không chính xác.

2. Thông tin, dữ liệu Người dùng và Hành khách

Bằng việc đặt Vé trên ứng dụng GV, Người dùng đồng ý cung cấp cho GV  các thông tin, dữ liệu của Người dùng, Hành khách bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, năm sinh, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, giới tính để GV  xử lý giao dịch.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ các thông tin, dữ liệu mà Người dùng đã cung cấp cho GV  khi thực hiện Giao dịch.

Người dùng chấp thuận tuân thủ các quy định tại Chính sách bảo mật được GV  ban hành, sửa đổi, bổ sung và công bố từng thời kỳ.

3. Trách nhiệm của Người dùng

– Cung cấp đúng, đủ, trung thực và chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu như quy định tại Khoản 2 Mục III này.

– Đọc, hiểu rõ và tuân thủ Điều lệ vận của Hãng hàng không trước khi thực hiện đặt Vé trên ứng dụng GV.

– Tuân thủ các quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử của GV  được ban hành, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ.

– Tạo và tự quản lý tài khoản truy cập ứng dụng GV. Thừa nhận và đồng ý rằng, bất kỳ Giao dịch đặt Vé nào được thực hiện trên ứng dụng GV đều được nhân danh và thực hiện bởi Người dùng.

– Các trách nhiệm khác theo quy định của Hãng hàng không và của pháp luật hiện hành có liên quan.

4. Trách nhiệm của GV 

– Đảm bảo cung cấp Dịch vụ cẩn trọng, trung thực cho Người dùng.

– Sau khi Người dùng thực hiện Giao dịch thành công, tiến hành xuất Vé cho Người dùng theo đúng các thông tin, dữ liệu Người dùng cung cấp trên ứng dụng GV.

– Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của Người dùng liên quan đến Dịch vụ, trừ các yêu cầu, thắc mắc khiếu nại của Người dùng liên quan đến thay đổi thông tin Vé, hoàn trả Vé và hoặc các yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Hãng Hàng không.

– Xuất hóa đơn tài chính theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

5. Các trường hợp miễn trách nhiệm

GV  được miễn trách nhiệm trong những trường hợp sau:

– Các khiếu nại, khiếu kiện, mất mát, chi phí và tổn thất gây ra bởi sự chậm trễ hay thực hiện

– Các tổn thất gây ra do GV  không cung cấp Dịch vụ vì: (i) không thể truy cập hay phối kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, mạng lưới, người sử dụng dịch vụ hay các nguồn thông tin qua mạng Internet; (ii) lỗi phần cứng hoặc phần mềm ngoài tầm kiểm soát của GV  hay (iii) các tổn thất do lỗi mạng Internet, lỗi máy móc, hay lỗi khi bảo trì hệ thống.

– Các tổn thất trực tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả, hay tổn thất do pháp luật quy định đối với Người dùng vì bất kỳ nguyên nhân nào mà không phải do lỗi của GV  cho dù đã được thông báo về những tổn thất đó phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn như: (i) chi phí cho việc thay thế hàng hóa/dịch vụ, (ii) tổn thất hay trách nhiệm gây ra từ các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của GV  hoặc từ những sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Các tổn thất liên quan đến mất cắp thông tin, dữ liệu do lỗi của Người dùng.

– Dịch vụ được cung cấp bao gồm cả khả năng truyền dữ liệu qua các hệ thống không thuộc GV , bao gồm dịch vụ của nhà nước và tư nhân. Việc sử dụng hệ thống khác để truyền dữ liệu phải được sự chấp nhận của các bên có liên quan và phải tuân theo các qui định áp dụng cho các hệ thống đó. GV  sẽ không chịu trách nhiệm về việc xin cấp phép hay việc vi phạm các quy định đó.

– Các tổn thất liên quan đến các giao dịch giả mạo phát sinh từ tài khoản truy cập ứng dụng GV của Người dùng; các tổn thất liên quan đến các giao dịch bị tra soát khiếu nại và không thu hồi được tiền từ Hãng hàng không và/hoặc các đơn vị có liên quan.

IV. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI THÔNG TIN VÉ, HOÀN TRẢ VÉ

1. Thay đổi Vé

Bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vé như: ngày giờ khởi hành, điểm đi, điểm đến, tên Hành khách phải được thông báo và được xử lý giải quyết của Hãng Hàng không. Do vậy Người dùng hoặc Hành khách vui lòng liên hệ tổng đài của Hãng Hàng không để được giải quyết. Trường hợp cần hỗ trợ thay đổi thông tin Vé, Người dùng có thể liên hệ với tổng đài Chăm sóc khách hàng của GV  để được trợ giúp cung cấp thông tin.

Việc thay đổi Vé có thể làm phát sinh các khoản chi phí theo quy định của Hãng hàng không. Khi đó, Người dùng hoặc người được Người dùng ủy quyền phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh đó cho Hãng hàng không. GV  có thể thu hộ khoản chi phí phát sinh nếu được Hãng hàng không ủy quyền.

2. Chính sách hoàn trả Vé

Việc hoàn trả Vé được thực hiện theo quy định của Hãng hàng không ban hành từng thời điểm. Trong mọi trường hợp, Hãng hàng không là người quyết định cuối cùng giao dịch của Người dùng có được hoàn trả hay không.

GV  chỉ có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho Người dùng sau khi có yêu cầu hợp lệ của Hãng hàng không. Trường hợp cần hỗ trợ hoàn trả Vé, Người dùng có thể liên hệ với tổng đài Chăm sóc khách hàng của GV  để được trợ giúp cung cấp thông tin.

V. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

1. Điều khoản GV-Flight này là phần không tách rời của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT GV. Điều khoản này có hiệu lực sau khi được công bố, cập nhật trên trang thông tin điện tử g-v.asia và ứng dụng GV.

2. Những nội dung được quy định cụ thể trong Điều khoản GV-Flight này sẽ được ưu tiên áp dụng so với Quy chế hoạt động Sàn TMĐT GV. Những nội dung liên quan chưa được quy định trong Điều khoản GV-Flight này sẽ áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT GV.

3. Trường hợp có bất kỳ xung đột hay mâu thuẫn nào về cùng một vấn đề giữa các điều khoản của Điều khoản GV-Flight này, điều khoản của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT GV, và/hoặc quy định của Hãng hàng không, thứ tự ưu tiên áp dụng các quy định để điều chỉnh các giao dịch liên quan đến hoặc phát sinh từ sản phẩm, dịch vụ giữa các bên nêu trong Điều khoản GV-Flight này như sau:

– Các điều khoản & điều kiện liên quan của thỏa thuận dịch vụ độc lập giữa Người dùng và Hãng hàng không.

– Các điều khoản liên quan của Điều khoản GV-Flight này.

– Các điều khoản liên quan của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT GV.

4. GV  bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Điều khoản GV-Flight này và công bố qua ứng dụng GV, website của GV  trước khi áp dụng những thay đổi. Người Dùng cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều khoản này để có thể hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm.