Các loại xe dịch vụ & bảng giá của GV TAXI

GV BIKE

5000đ / km

  • Một thao tác có xe ngay
  • Tài xế bike dịch vụ tiêu chuẩn
  • GV Bike không tăng giá trời mưa

GV CAR

10500đ / km

  • Một thao tác có xe ngay
  • Tài xế Car dịch vụ tiêu chuẩn
  • GV Car không tăng giá trời mưa